Producenci
Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego www.gold.pl jest:


GOLD.PL Sp. z o.o.

ul. Wadowicka 8A

30-415 Kraków

tel./fax: /12/ 296-51-35

tel./fax: /12/ 296-51-36

NIP: 6792749879

e-mail: sklep@gold.pl (kontakt)


Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest


podanie nr. telefonu - po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie. Klienci podający skrzynkę e-mail są informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną. Po skompletowaniu zamówienia w wirtualnym koszyku, zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie formularza służącego do zgromadzenia danych koniecznych do realizacji zamówienia. Przed przejściem do każdego kolejnego etapu składania zamówienia, będą Państwo informowani, czy będzie jeszcze możliwość zmiany treści zamówienia i innych wprowadzonych danych.


Postanowienia ogólne


1. Ceny podane w sklepie internetowym GOLD.PL są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażone w złotych polskich

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony http://www.gold.pl, drogą e-mailową na adres sklep@gold.pl lub pod numerem telefonu (0-12) 296-51-35.

3. Złożenie zamówienia przez kupującego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Zakup produktów w sklepie internetowym GOLD.PL możliwy jest tylko przez osoby, które ukończyły 18 rok życia.

5. Sklep internetowy GOLD.PL zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w każdym momencie jego realizacji.

6. Produkty znajdujące się w sklepie nie są ofertą zgodnie z kodeksem cywilnym. Klient składając zamówienie proponuje zawarcie umowy.

7. Sklep GOLD.PL pragnie dołożyć wszelkich starań aby oferowane produkty posiadały opis zgodny z faktycznym ich stanem, jednak nie odpowiada za nagłe zmiany wprowadzane przez producentów lub dostawców.

8. Klient ma prawo w ciągu 14 dni odstąpić od zawartej umowy i zwrócić towar, lecz tylko wówczas gdy nie zgadzał się on z opisem zamieszczonym na stronie internetowej sklepu GOLD.PL oraz jest on w stanie nienaruszonym.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian


Zamówienia


1. Zamówienia można składać przez całą dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostało złożone zamówienie.

2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia i automatyczne przesłanie go do firmy GOLD.PL

3. Sklep internetowy GOLD.PL zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości tzn. bez podania numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a) Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.

b) W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

c) w przypadku zamówień z poleceniem pobrania - po telefonicznym potwierdzeniu zamówienia.

5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Do zamówień wysyłanych "za pobraniem" wystawiana jest faktura pro-forma. Po otrzymaniu zapłaty, na jej podstawie wystawiamy fakturę VAT, która jest dosyłana pocztą.

6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia, wysyłając e-mail na adres sklep@gold.pl lub dzwoniąc pod numer tel. (0-12) 296 51 35.

7. Klient może anulować zamówienia w dowolnym momencie, nie dotyczy to jednak towarów, które zostały wysłane lub przygotowane na indywidualne zamówienie.

8. W przypadku braku zamówionego artykułu w magazynie Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo anulowania lub zmiany zamówienia. Kupujący może wyrazić chęć realizacji zamówienia przez Sprzedającego w terminie późniejszym - niezbędnym np. do sprowadzenia artykułu do sklepu.

9. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) "za pobraniem"- przy odbiorze należność pobiera kurier lub pracownik poczty;

b) bezgotówkowo - przelewem bankowym na konto sklepu po wysłaniu zamówienia.

c) bezgotówkowo - płatność elektroniczna online ("Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.", dostępne Kkrty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.)

10. Przy każdym produkcie podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. Liczy się wyłącznie dni robocze, bez świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

11. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili przyjęcia przez sklep zamówienia i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobów lub kursów walut.

12. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki chyba, że opis produktu mówi inaczej.

13. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

14. Termin dostarczenia przesyłki równy jest czasowi realizacji zamówienia powiększonego o czas dostawy wybranego przez klienta przewoźnika


Gwarancje i zwroty


1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją. Większość sprzedawanych produktów w sklepie posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów.

2. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Działem Sprzedaży naszej firmy i odesłać go pod adres sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć wystawioną fakturę lub paragon. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli naprawa nie będzie możliwa, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta , kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego. Prawo odstąpienia Kupujący wykonuje poprzez zwrot towaru Sprzedającemu wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Kupujący musi skontaktować się najpierw ze Sprzedającym informując, go o fakcie odstąpienia i przesłać na własny koszt zwracane artykuły w stanie nienaruszonym. Nie dotyczy to towarów wykonywanych na zamówienie indywidualne, oraz w których na życzenie klienta dokonano zmian. Reklamacji nie podlegają też towary uszkodzone mechanicznie lub w wyniku nieprawidłowego użytkowania Towar zwrócony musi być w oryginalnym opakowaniu.

5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Reklamacja produktu

 1. Reklamacja z tytułu braku zgodności Produktu z umową.

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu braku zgodności Produktu z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,

  2. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 11 z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,

  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem za brak zgodności Produktu lub Towaru z umową istniejący w chwili dostarczenia Produktu lub Towaru i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu lub Towaru określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy,

  4. zawiadomienia o braku zgodności Produktu lub Towaru z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gold.pl, pisemnie na adres: ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków lub w Punkcie Stacjonarnym,

  5. w powyższej wiadomości w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,

  6. dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Konsument ma obowiązek udostępnić Produkt lub Towar Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt,

  7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,

  8. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,

  1. Klient będący Konsumentem może żądać w pierwszej kolejności wymiany lub naprawienia Produktu lub Towaru przez Sprzedawcę. Obniżenia Ceny oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (m.in. w przypadku, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna, gdy Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową lub gdy brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że sprzedawca próbował już doprowadzić towar do zgodności z umową),

  2. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 12 Regulaminu Sprzedawca odpowiednio:

 1. pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu lub Towaru do Klienta,

 2. obniża Cenę Produktu lub Towaru (obniżona Cena musi pozostawać w proporcji Ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi wartość obniżonej Ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny od Konsumenta,

 3. w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta – Sprzedawca zwraca mu cenę Produktu lub Towaru najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Towar lub Produkt do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy,

  1. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt lub Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt lub Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu lub Towaru przed jego upływem.

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków lub w Punkcie Stacjonarnym.

 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu lub Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu lub Towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy , a także nie udostępnił mu wzoru formularza odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów lub Towarów Konsument powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu lub Towaru wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu lub Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu im, poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.

 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt lub Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu lub Towaru do Sprzedawcy.

 9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się:

  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt lub Towar będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności - od dnia, w którym Konsument (lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Produkt lub Towar w posiadanie,

  2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  3. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

  4. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości,

  5. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.

 11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem witryny www.gold.pl jest firma GOLD.PL SP. Z O.O. miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków, NIP: 6792749879, REGON: 356679237, KRS: 0000146924 adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@gold.pl, numer telefonu: +48 12 296 51 35zwana dalej „Administratorem" i będąca jednocześnie „Usługodawcą”.

 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
- umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
- prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Postanowienia końcowe


1. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

2. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

3. Ewentualne spory wynikające z umowy zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe, które uniemożliwiły realizację umowy.


Warunki sprzedaży hurtowej: zasady sprzedaży, warunki transportu i płatności są ustalane indywidualnie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl